Basın Açıklaması

                                                                                                                                                            19.11.2015 


                                                                 BASIN AÇIKLAMASI 


Grubumuzun ana hissedarı olduğu, Kağıt ve Ambalaj Sektöründe faaliyette bulunan Selkasan Kağıt ve Paketleme Malzemeleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. (Selkasan), Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Kaplamin), Yalova Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Yalova Ambalaj), Ova Oluklu Mukavva Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. (Ova Oluklu) ve Atkasan Atık Değerlendirme San. ve Tic. A.Ş. (Atkasan) yönetiminde eşgüdüm ve etkinliğin artırılması, karar ve uygulama süreçlerinin iyileştirilmesi amacıyla yeniden yapılanma yönünde birtakım kararlar alınmıştır. Bu kapsamda; 


(a) Kağıt ve Ambalaj Grubu şirketlerimizin hissedarlar ile ilişkilerinin koordinasyonu; faaliyet sonuçlarının izlenmesi, kontrolü ve desteklenmesi; stratejik konularda genel kararların alınması ve uygulanmasının izlenmesi; Genel Müdür ve yardımcı kadrosu ile gerekli işbirliğinin sağlanması konularını üst düzeyde sevk ve idare etmek üzere Mehmet Ali KARAMEHMET görevlendirilmiştir. 


(b) Şirketlerin yönetimlerinin tek ve ortak bir yapı ve organizasyon altında yürütülmesi amacıyla; Kaplamin Genel Müdürü İsa DOĞANLI'nın, mevcut görevine ilaveten, Kağıt ve Ambalaj Grubu Genel Müdürü olarak atanması kararlaştırılmıştır.

 
(c) Selkasan, Yalova Ambalaj ve Ova Oluklu'da genel müdür ve genel müdür yardımcısı pozisyonlarının iptal edilmesine; bu şirketlerin Kağıt ve Ambalaj Grubu Genel Müdürü'ne bağlı fabrika müdürlükleri şeklinde yeniden yapılandırılmasına karar verilmiştir. 


Ayrıca, bu organizasyonel değişiklikler Kağıt ve Ambalaj Grubu şirketlerimizin finansal yapılarının güçlendirilmesi; üretim, satış, tedarik ve benzeri süreçlerinin yeniden yapılandırılması ve iyileştirilmesi yönündeki tedbirlerle desteklenmeye devam edilecektir. Böylece, çalışanlar, tedarikçiler, bireysel ve kurumsal müşteriler ve diğer tüm çözüm ortakları ile birlikte, kağıt ve ambalaj sektöründeki üretim ve hizmet kalitemizin artırılması, geliştirilmesi ve daha etkin kılınması gayretlerimiz daha da ileri bir aşamaya taşınmış olacaktır. 


Saygıdeğer kamuoyunun bilgisine sunar, bu vesileyle Ülkemiz ekonomisine artan bir tempo ile katma değer yaratma çabalarımızı teyit ederiz. 


Saygılarımızla, 


ÇUKUROVA GRUBU

Facebookta Paylaş